Welkom op de website van de Right Study! Deze nationale DSCRS studie heeft een meerledig doel: (1) de huidige praktijkvariatie voor wat betreft de minimaal invasieve hemicolectomie voor rechtszijdige coloncarcinomen in Nederland te evalueren, (2) te komen tot een breed gedragen gestandaardiseerde procedure en (3) deze procedure daarna eigen te maken en veilig te implementeren binnen Nederland.

Bent u patiënt? Dan kunt u onder het tabblad ‘Informatie patiënten’ informatie vinden over deelname. Als u een behandelend arts bent, dan kunt u informatie en bijbehorende documenten vinden onder ‘Informatie artsen’.

Via deze link kom je bij het platform en kan een patiënt worden geïncludeerd.