Patiënt includeren

Patiënt includeren

Via deze link kan een patiënt worden geïncludeerd voor de Right Study en kan de data worden ingevoerd op het platform.

Platform

Instructievideo platform