Informatie patiënten

Waar gaat het onderzoek over?

Dit onderzoek gaat over patiënten met kanker in het rechter gedeelte van de dikke darm waarvoor de standaardbehandeling een hemicolectomie rechts is. Dit is een veelvoorkomende operatie die in vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland wordt uitgevoerd. In tegenstelling tot operaties voor endeldarmkanker, zijn operaties voor kanker in de dikke darm niet gestandaardiseerd. Dit is met name het geval voor de rechtszijdige tumoren. In de afgelopen decennia is geconstateerd dat de overleving van endeldarmkanker sterk is verbeterd, waarbij de overleving van patiënten met endeldarmkanker die van patiënten met dikke darm kanker is voorbij gestreefd. Deze verbetering was voor het overgrote deel toe te schrijven aan de toename in kwaliteit van de endeldarmchirurgie. Onder chirurgen ging de afgelopen jaren ook de meeste aandacht uit naar endeldarmoperaties, terwijl dikke darm operaties als minder complex werden gezien. Internationaal is er recent toegenomen aandacht gekomen voor het optimaliseren van de hemicolectomie rechts voor dikke darm kanker. Inmiddels wordt deze procedure standaard met een kijkoperatie verricht (laparoscopisch, of robot geassisteerd). Dit heeft het herstel na de operatie verbeterd. Desondanks is het complicatiepercentage nog steeds relatief hoog en lijkt er nog verbetering behaald te kunnen worden voor wat betreft de kans op terugkeer van kanker en overleving. Vanuit onze ervaring met de cursussen die we geven aan chirurgen in opleiding blijkt er een enorme verscheidenheid in het uitvoeren van deze operatie tussen ziekenhuizen in Nederland, en ook zelfs tussen de chirurgen binnen één ziekenhuis. Hoewel praktijkvariatie niet per definitie slecht is, lijkt deze variatie in zorg toch onwenselijk, omdat de zorg ook niet altijd conform de meest recente inzichten is. Wij verwachten dus dat met standaardisatie van deze operatie, en het daarin doorvoeren van de huidige kennis op dit gebied, de zorg voor patiënten met een rechtszijdig darm kanker verder verbeterd kan worden. Tijdens dit project zal er met input van alle participerende ziekenhuizen bepaald worden wat de meest optimale chirurgische procedure is om een laparoscopische hemicolectomie rechts uit te voeren, en vervolgens zal deze gestandaardiseerde operatie op een veilige manier geïmplementeerd worden in Nederland. Dit is een uniek en nieuw concept voor het optimaliseren van een chirurgische procedure, die ook als blauwdruk gebruikt zou kunnen worden voor velerlei andere procedures binnen verschillende chirurgische vakgebieden

Wat houdt meedoen in?

Als u meedoet aan de Right Study zult u dezelfde zorg ontvangen. Voor dit onderzoek willen we graag de gegevens en videobeelden van uw komende operatie gebruiken. De operatie die u in de toekomst zal ondergaan, wordt standaard opgenomen op video. De videobeelden zijn gemaakt met de camera waarbij in de buik wordt gekeken en de operatie mogelijk wordt gemaakt. U bent hierop niet herkenbaar en niet herleidbaar, alleen het inwendige van de buik is zichtbaar. Ook uw gegevens zoals uw naam en geboortedatum zijn niet op de video zichtbaar. Daarnaast zullen uw resultaten na de operatie geregistreerd worden. Het betreft gegevens over de operatie zelf, informatie over uw herstel zoals eventuele complicaties, eventuele terugkeer van ziekte, uw leeftijd en geslacht. Al deze gegevens worden overgenomen van het elektronisch patiëntendossier en worden gecodeerd verwerkt. U hoeft daar dus geen extra onderzoeken voor te ondergaan. Ook in het geval van wetenschappelijke publicaties en/of opleidingsdoeleinden zult u niet te herleiden zijn. Uw privacy wordt hierbij strikt gegarandeerd.

Wat vragen wij van u?

Als u meedoet aan het onderzoek, vragen we u toestemming om uw medische gegevens te gebruiken voor het onderzoek. Hierna hoeft u niks meer te doen en de gegevens zullen gecodeerd uit het elektronisch patiëntendossier gehaald worden. Hierbij wordt u privacy strikt gegarandeerd en zal er niet duidelijk zijn wie wie is.

Patiëntinformatiefolder